Tương Trụ Hầu Lee Kum Kee 240G
5
60.000đ

Tương Trụ Hầu Lee Kum Kee 240G

5
60.000đ
Thông số sản phẩm
078895939552
Lee Kum Kee
Trung Quốc
Chat