Sốt gia vị truyền thống Bò Kho Ông Ney 45G
5
Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể liên hệ đến chúng tôi để đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng
15.000đ
Tạm hết

Sốt gia vị truyền thống Bò Kho Ông Ney 45G

5
Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể liên hệ đến chúng tôi để đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng
15.000đ
Thông số sản phẩm
7KaI03uCVp
Ông Ney
việt nam
Chat